Wat is Jong Nederland?

Jong Nederland (JongNL) wil kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 in hun vrije tijd mogelijkheden bieden voor ontspanning en ontplooiing. We bieden gevarieerde mogelijkheden tot spelen binnen de specifieke elementen van JongNL. Dit gebeurt vooral in groepsverband met behulp van daartoe opgeleide leiders en leidsters.

De methodiek van JongNL is gebaseerd op 3 elementen:

 • Creativiteit
 • Sport en spel
 • Buitenleven

Uiteraard zijn deze niet duidelijk gescheiden van elkaar en lopen ze in elkaar over.

Wat heeft Jong Nederland te bieden?
 • Eén avond in de week 1-1,5 uur groepsavond
 • Diverse activiteiten door het jaar heen
 • Zelf georganiseerde weekendjes weg met je groep
 • Activiteiten vanuit Jong Nederland Limburg, zoals Night of Action en Outdoordagen
 • Jaarlijks diverse districtstoernooien en provinciale toernooien
 • Theaterdagen of andere districtsactiviteiten
 • Survivallen in België
 • Het jaarlijkse kamp en bivak
Meer info?

Voor vragen kunt u contact opnemen met kadervorming:

 • Mayke Franken
 • Janneke Elemans
 • Ellis Rutten

 

Leeftijden

Jong Nederland is voor kinderen vanaf 4 tot 18 jaar.
De leeftijdsgroepen zijn onderverdeeld in diverse categorieën.

Minioren

4, 5, 6 (7) jaar

Maxioren

7, 8, 9 (10) jaar
Een maxior mag in het lopend jaar voor 1 oktober nog geen 10 jaar zijn.

Junioren

(9) 10, 11, 12 (13) jaar
Een junior is op 1 oktober van het lopend jaar minimaal 10 jaar en maximaal 13 jaar.

Senioren

(13) 14, 15, 16 (17) jaar
Een senior is op 1 oktober van het lopend jaar minimaal 13 jaar en maximaal 17 jaar.

17-plussers

17 jaar en ouder
Vanaf 18 jaar kun je lid worden van de leidersraad.

Groepsindeling

Als u interesse heeft en u wilt een keertje komen kijken met uw kind, dan is dat geen probleem. Onder het kopje ‘Lid Worden’ staat de groepsindeling van dit seizoen en kunt u zien op welke dag uw kind groepsavond heeft. Elke groep heeft een vaste avond en dit blijft vaak zo totdat de gemiddelde leeftijd van de groep 18 jaar is (met uitzondering van de minioren, want zij stromen door naar een andere groep als ze 7 jaar zijn).

Kamp, Bivak en Hike

Of uw kind op bivak of kamp (eventueel met hike) gaat, hoort u van de groepsleiding.

Bivak

De minimale leeftijd voor bivakdeelnemers is 8 jaar. Het bivak duurt van zondag t/m woensdag en vindt plaats samen met het kamp. De gemiddelde leeftijd om mee te gaan op bivak kan verschillen, de leiding van de desbetreffende groepen beslist of een groep geschikt is om mee te gaan op bivak.

Kamp

De minimale leeftijd voor het kamp hangt af van de gemiddelde leeftijd van de groep. Over het algemeen is dit 11 jaar. Het kamp vindt altijd plaats in een bos en duurt van zaterdag t/m vrijdag. Op het kampterrein bevindt zich alleen een watervoorziening. Voor de bivakkers zorgen we altijd voor een goede schone toiletvoorziening. Dit kan ook een buiten toilet zijn, maar dan aangepast voor deze kinderen. Voor de kampgangers bestaat het toilet uit een HUDO. Er is geen elektra aanwezig voor de kinderen, maar in sommige gevallen wel voor de leiding. Het kamp wordt door de leiding en de kinderen altijd ervaren als dé Jong Nederland activiteit van het jaar. Er wordt dan ook echt naar uitgekeken (deelname aan het kamp of bivak is uiteraard vrijwillig). Het kamp wordt altijd geleid door gediplomeerde leiders(sters).

Hike

Hike is een activiteit met overnachting voorafgaand aan het kamp, dit geldt alleen voor seniorengroepen. Tijdens deze activiteit leggen de hike-gangers (veelal) een fietstocht af richting het kampterrein. Het laatste jaar voordat de hike-gangers bij de leiding kunnen, weten we deze al spectaculaire tocht nog spectaculairder te maken.

VOG: in veilige handen

verklaring

Veel professionele instellingen die met kinderen werken hanteren al een aantal jaren het beleid dat medewerkers een Verklaring Omtrend Gedrag (VOG) overleggen, al dan aanvragen. Ook voor het verenigingsleven lopen al gedurende een paar jaar diverse discussies op provinciaal en landelijk  niveau.

Half 2013 heeft het bestuur van JongNL besloten dat het zeer wenselijk is dat onze vrijwilligers een VOG aanvragen.  Een vrijwilliger met een VOG geeft daarmee, naar ouders, aan dat zijn gedrag geen belemmering vormt voor de functie van vrijwilliger bij JongNL. Hierin worden wij ondersteund door JongNL Limburg. In 2014 heeft JongNL Gennep voor elke vrijwilliger een VOG aangevraagd. Uiteraard gebeurde dit met instemming van alle betrokkenen, omdat het immers over privacy-gevoelige informatie gaat. Gelukkig is dit zonder enige complicaties verlopen.

Mensen die een VOG geweigerd wordt of deze niet willen aanvragen, kunnen geen vrijwilliger worden van JongNL Gennep.

Naast dat de vrijwilligers zijn gescreend op het ‘omgaan met kinderen’ – wat de hoofdzaak is – zijn de bestuursleden ook gescreend op andere categorien zoals  ‘omgaan met geld en goederen’ en het ‘aansturen van een organisatie’. Zo is iedereen gescreend: leiding en bestuur op hetgeen waar ze mede verantwoordelijk voor zijn … zorgen dat de kinderen in veilige handen zijn.